Dr. Andreas Edenberg

Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi

Dr. Edenberg er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han har tidligere jobbet som overlege på Ringerike, Gjøvik og Ullevål sykehus.Edenberg fokuserer på avansert endoskopi og fedmebehandling og utfører over 2000 endoskopiske undersøkelser i året.